Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SERWISU WWW.COOLENGLISH.EDU.PL

 


Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:


Cool School Nauczanie Języków Obcych Elżbieta Jończyk
Kielce 25-420, ul. Domaszowska 172C/1
NIP: 657-248-34-97
e-mail: coolenglish.edu@gmail.com


POLITYKA PRYWATNOŚCI


W trosce o bezpieczeństwo powierzonych mi danych opracowałam wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Twoich danych osobom nieupoważnionym. Kontroluję ich wykonywanie i stale sprawdzam ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego. 


Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b) poprzez gromadzenie plików cookies.


W ramach Serwisu przetwarzam następujące kategorie Twoich danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer NIP), dane adresowe (adres zamieszkania, siedziby, kraj pochodzenia) oraz dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail). 


Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) przedstawienia ofert Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
b) zawarcia i wykonania umowy łączącej Cię z Administratorem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
c) realizacji przez Administratora czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
d) marketingu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Firmy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 


Twoje dane mogą być udostępniane:
a) podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
b) agencjom reklamowym i innym podmiotom organizującym akcje marketingowe na rzecz Administratora,
c) podmiotom obsługującym systemy informatyczne Administratora i świadczącym mu usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, 
d) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. 


Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Twoje dane osobowe będą przechowywane: 
a) przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,
b) przez czas korzystania z Serwisu i obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, 
c) przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w ww. przepisach prawa.


W każdym momencie przetwarzania danych osobowych kieruję się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.


W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo do sprostowania danych osobowych, 
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
f) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 
g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


Podanie danych osobowych jest konieczne w celach wyżej określonych dla:
a) zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania ww. umowy, 
b) otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Administratora, a konsekwencją niepodania Twoich danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług. 


Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.


Zastrzegam sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój tego Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały.


W Serwisie znajdują się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis www.coolenglish.edu.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecam się zapoznać.


W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności proszę o kontakt za pomocą formularza kontaktowego. 


PLIKI COOKIES


Strona www.coolenglish.edu.pl, podobnie jak prawie wszystkie strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. 


Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.


Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Są to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu, za pomocą którego korzystasz z mojego Serwisu.


Wykorzystuję następujące pliki cookies w Serwisie:
- cookies sesyjne,
- cookies zewnętrzne: Google Analytics do zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych.


Zebrane przeze mnie pliki cookies służą ułatwieniu korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania, tworzenia statystyk co do sposobu korzystania z Serwisu, dostosowania jego zawartości do Twoich preferencji i upodobań oraz późniejszego skojarzenia Cię w razie ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem, na którym te pliki zostały zapisane.


Podczas pierwszej wizyty na stronie www.coolenglish.edu.pl wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Należy pamiętać, że wyłączenie cookies lub też ograniczenie obsługi plików cookies może wpływać na korzystanie z Serwisu. 

 

 

 

Załóż konto i uzyskaj bezpłatnie dostęp do

DARMOWYCH MATERIAŁÓW

- ponad 1600 zdań testowych!